Blik op de bouw: augustus

28 aug 2020 | Nieuwsberichten

Afgelopen maand waren er weer pittige onderwerpen in de bouwsector. Zo zijn er steeds meer gemeenten die de zelfbewoningsplicht invoeren bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer voorspelt dat de huizenprijzen ook komend jaar blijven stijgen. Verder constateert TNO dat de huidige plannen de komende jaren onvoldoende extra verpleeghuiscapaciteit opleveren. Lees hieronder alles over deze ontwikkelingen.

Zelfbewoningsplicht steeds vaker van toepassing bij nieuwbouw
Achttien Nederlandse gemeenten hebben onlangs een zelfbewoningsplicht voor eigenaren van nieuwbouwwoningen ingevoerd. Hiermee willen zij de sterke prijsstijging van nieuwbouwwoningen in deze gemeenten afremmen. Zelfbewoningsplicht houdt in dat de koper verplicht is om zelf het huis te bewonen. Het is dan niet langer toegestaan de woning te verhuren, zo schrijft de NOS. Of dit ook echt het antwoord is op de vraag naar het grote woningtekort van 331.000 woningen, is voor alsnog onduidelijk – aldus de branchevereniging voor particuliere beleggers

Ondanks coronacrisis blijven huizenprijzen stijgen
Uit de kwartaalcijfers van de Monitor Koopwoningen blijkt dat corona niet of nauwelijks invloed heeft gehad op woningmarkt; de huizenprijzen blijven stijgen. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, voorspelt in een interview met het AD dat deze trend zich doorzet  tenzij er een tweede lockdown komt. De krapte op de woningmarkt, de ruime leenmogelijkheden voor tweeverdieners en de schaarste aan nieuwbouwlocaties kunnen volgens Boelhouwer voor verder prijsstijgingen zorgen.

Snellere uitbreiding zorgcapaciteit nodig
TNO concludeert in een nieuw onderzoek dat de huidige plannen voor uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit tekortschieten. Er zijn plannen voor 13.000 extra plekken, terwijl er in 2025 al voor 30.000 extra personen plek moet zijn, zoals te lezen op Skipr. Het kennisinstituut waarschuwt daarbij dat de uitgangspositie van de Nederlandse markt niet al te gunstig is. De bouwlocaties zijn schaars en de nieuwbouw of renovatie verloopt vaak te traag. Ook adviseert TNO om nieuwe woonvormen en zorg buiten de muren mee te nemen in de planning. Dat heeft niet alleen een positief effect op de beschikbare zorgcapaciteit, maar stimuleert ook vernieuwende ideeën en oplossingen zoals modulaire bouw.