Blik op de bouw: februari

27 feb 2020 | Nieuwsberichten

Het woningtekort, de stikstofcrisis en circulariteit: er komt veel op de bouw af. Het is lastig om al het nieuws in onze branche bij te benen. We nemen daarom elke maand het laatste bouwnieuws voor je onder de loep. Met deze keer aandacht voor het woningtekort, het vergroten van de flexibele schil en circulair bouwen.

Woningtekort loopt op

De afgelopen tijd was er veel te doen rondom de woningnood. Uit onderzoek van Capital Value, een adviesbureau voor vastgoedbeleggingen, blijkt dat het woningtekort harder oploopt dan verwacht. Oorzaken zijn de groei van de bevolking, maar ook het teruglopen van het aantal bouwvergunningen als gevolg van de stikstofproblematiek. NOS neemt in dit artikel het woningtekort verder onder de loep.

Roep om duidelijkheid PFAS-norm

Een oorzaak van het woningtekort is onder andere te vinden in de stikstofproblematiek. Hoewel de PFAS-norm inmiddels is verhoogd naar 0,8 microgram, is nog onduidelijk wat de definitieve norm zal worden. Een definitieve norm is echter nodig om grondverzetbedrijven weer op de been te helpen, zo berichtte Binnenlands Bestuur.

Vergroten van de flexibele schil

Een oplossing voor het woningtekort kan gevonden worden in het vergroten van de flexibele schil. Hierbij worden modulaire woningen op tijdelijke locaties neergezet, waar ze eenvoudig weer kunnen worden weggehaald. Woningcorporaties willen de komende tijd meer gaan inzetten op tijdelijke woningen, berichtte NU.nl naar aanleiding van onderzoek door woningcorporatievereniging Aedes. De modulaire bouwmethode van Jan Snel leent zich goed voor het snel neerzetten van tijdelijke of permanente woningen. Trouw ging daarom langs voor een reportage over het bedrijf.

Circulair bouwen

De komende jaren is er dus werk aan de winkel als het gaat om het vergroten van het woningaanbod. Zaak is echter om niet alleen veel en snel, maar ook toekomstbestendig te bouwen. Aandacht voor circulariteit is daarom ook essentieel. Momenteel is er 2,5 keer zo veel materiaal nodig als de totale hoeveelheid die sloop en renovatie van andere gebouwen oplevert, liet Architectenweb weten. Een eerste stap naar duurzamer bouwen is in ieder geval gezet met de ontwikkeling van een meetmethodiek voor losmaakbaarheid, een belangrijk aspect van circulaire bouw. Meer hierover is te lezen op Bouwwereld.