Blik op de bouw: juli

30 jul 2020 | Nieuwsberichten

Het zomerseizoen is officieel van start gegaan en de bouwvak is inmiddels begonnen. Desalniettemin nemen we je graag mee in de belangrijkste ontwikkelen in de bouw. Zo levert de snelheidsverlaging 4500 extra woningen op. Ook blijven de huizenprijzen verder stijgen en worden er kritische vragen gesteld over het besluit kwaliteitsborging voor de bouw. Lees gauw meer om volledig op de hoogte te blijven.

Huizenprijzen stijgen verder
Waar de huizenprijs in mei nog rond €333.000 lag, kost een gemiddelde woning nu ruim €2.000 extra. De woningmarkt heeft daarom tot nu toe niet of nauwelijks te lijden gehad, verteld makelaarsverenging NVM aan de NOS. Verder noteert de vereniging dat er minder mensen naar bezichtigingen komen, maar dat er nog steeds een grote krapte is op de huizenmarkt: “Hoewel er in absolute zin minder kopers zijn, blijft men overbieden om de gewenste woning te bemachtigen.” Tegelijkertijd ontstaan er ook kansen: nu er minder belangstelling is vanuit beleggers en expats, krijgen starters en doorstromers meer mogelijkheden.

 Kritische vragen aan de Staten-Generaal
Op 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wordt uitgewerkt in het (ontwerp) Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Minister Ollongren heeft op 21 april 2020 het ontwerp van het Bkb aan de Eerste en Tweede Kamer voorgesteld, maar beide Kamers zijn zeer kritisch over het Bkb, zo is te lezen op Architectuur.nl. Haast alle politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer vragen zich namelijk af of de minister wel het bestuursakkoord uit 2019 met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opgenomen in het Bkb. Het Bkb is namelijk nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de versie uit 2017. Daarom heeft de minister aangekondigd na het zomerreces in september in een brief de vragen te beantwoorden.

Snelheidsverlaging levert 4500 extra woningen op
Door onder andere de stikstofuitstoot van auto’s te verminderen met een lagere maximumsnelheid, is er meer ruimte ontstaan voor nieuwbouwprojecten in Noord-Holland. De verschillende stikstofmaatregelen leveren de provincie maar liefst 4503 nieuwe woningen op, zo schrijft Binnenlands Bestuur. De afgelopen maanden konden Nederlandse gemeenten woningbouwprojecten aandragen voor extra stikstofruimte. In totaal hebben 10 projecten in Noord-Holland – in gebieden waar de stikstofuitstoot kritisch is – een natuurvergunning gekregen. Het gaat om woningbouwprojecten in Zaanstad, Bergen, Heiloo, Landsmeer, Haarlemmermeer en Wijdemeren. Hoeveel de maatregel landelijk heeft opgeleverd, is vooralsnog niet bekend.