Blik op de Bouw: november

26 nov 2020 | Nieuwsberichten

De maand november is bijna voorbij en we gaan met een sneltreinvaart richting het einde van het jaar. Voor het zover is, blikken we eerst terug op de afgelopen maand. Er heeft zich namelijk weer een hoop afgespeeld binnen de bouwsector, met aandacht voor grootschalige investeringen vanuit de branche en de noodzaak van huisvesting voor statushouders. Lees snel meer over de belangrijkste ontwikkelingen van november.

Bouw- en infrasector investeert voor behoud vakkrachten

De bouw- en infrasector investeert tien miljoen euro om vakmensen te behouden én aan te trekken. De extra mensen zijn nodig vanwege de grote vraag in de woningbouw, mobiliteit en de energietransitie, zo zeggen brancheorganisaties en vakbonden uit de sector. De miljoenen moeten voorkomen dat de bouw- en infrasector in een banencrisis terechtkomt. Het geld wordt de komende twee jaar gebruikt om jongeren en zij-instromers aan te trekken. Tegelijkertijd wordt met het geld de kennis van huidige vakkrachten op peil gehouden. Ook gaat het geld naar vakonderwijs op maat en meer vakkennis over duurzaamheid. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door het bestaande onderwijs- en ontwikkelingsfonds van de bouw. Werkgevers dienen hier, conform cao Bout & Infra, jaarlijks een bijdrage aan te leveren, schrijft Architectenweb.

 

Tienduizenden woningen nodig voor statushouders

Voor het eind van 2021 dienen 27.000 statushouders huisvesting te krijgen. Toch is dat met de huidige status van de woningmarkt voor veel gemeenten een grote uitdaging. Het kabinet spreekt in een vertrouwelijke brief aan provincies en gemeenten, die in handen is van RTL Nieuws, daarom van een ‘enorme opgave’. Jaarlijks maken het kabinet, gemeenten en provincies afspraken over de beschikbare woningen per regio. Dit jaar was de afspraak dat ongeveer 12.000 mensen een woning zouden krijgen en in 2021 loopt dit aantal op tot 27.000. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is druk bezig met het verwerken van eerder opgelopen achterstanden. Dat gaat echter veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt. Terwijl huisvesting voor statushouders een belangrijke stap is om hun leven weer op te kunnen bouwen.

 

Flevoland en Noord-Holland krijgen er 240.000 woningen bij

In de provincies Noord-Holland en Flevoland worden de komende tien jaar in totaal 240.000 nieuwe woningen gebouwd, zo laat Binnenlands Bestuur weten. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de twee provincies, de metropoolregio Amsterdam en de betrokken gemeenten. Minister Kajsa Ollongen en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) hebben dat in een brief kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Het grote tekort aan woningen zorgt ervoor dat er in het gehele land bijna één miljoen huizen bij moeten; een flink deel daarvan zal in Noord-Holland en Flevoland komen omdat daar een grote behoefte aan woningen is. In deze provincies is volgens onderzoek voldoende capaciteit. In Flevoland wordt met name bijgebouwd in de steden Almere, Lelystad en Dronten.