Blik op de bouw: oktober

28 okt 2020 | Nieuwsberichten

Ondanks de nieuwe maatregelen blijft de bouwsector, met de nodige aanpassingen, in volle gang. Zo zijn er in de afgelopen periode meer nieuwbouwwoningen verkocht en wil de provincie Utrecht nog meer inzetten op het bouwen van woningen. Daarnaast heeft minister Schouten de stikstofwet aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Lees gauw meer om volledig op de hoogte te blijven.

Bijna een kwart meer nieuwbouwwoningen verkocht
In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er in Nederland bijna achtduizend nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is bijna een kwart (24,5%) meer dan in hetzelfde kwartaal in 2019, zoals blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statisitiek (CBS), zo schrijft NU.nl. Daarmee zet de trend van het eerste kwartaal, waarin ook meer huizen werden verkocht dan het jaar daarvoor, verder door. Zodoende is er nog altijd een grote vraag naar passende huisvesting in Nederland.

Provincie Utrecht wil investeren in versnelling woningbouw
De provincie Utrecht wil de komende vier jaar 20 miljoen euro uittrekken voor het versnellen van de woningbouw volgens Vastgoedjournaal. De ambitie, zoals voorgesteld door de Gedeputeerde Staten, is om jaarlijks 10.000 woningen te bouwen, waarvan de helft in het sociale en middensegment. Het extra geld wordt niet alleen in de stad Utrecht maar ook daarbuiten ingezet. Daarnaast wordt er naar eventuele nieuwe woonvormen gekeken voor ouderen en voor flex-wonen, waarbij mensen op korte termijn een tijdelijke woning nodig hebben. Op 11 november wordt het plan in de Provinciale Staten besproken.

Schouten presenteert stikstofwet
Minister Schouten heeft het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering ingediend bij de Tweede Kamer, meldt de NOS. Hierin staat dat de uitstoot van stikstof in 2030 60 procent lager moet liggen. Met die wet wil de minister vastleggen dat er minder stikstof in de natuur terechtkomt en ervoor zorgen dat bouwprojecten door kunnen lopen. Ter compensatie neemt het kabinet voor 1 miljard euro aan extra maatregelen om stikstofuitstoot te beperken. Dat geld is met name bedoeld voor investeringen in het terugdringen van de uitstoot van de bouw zelf, bijvoorbeeld door elektrische trucks te gebruiken. De ‘stikstofruimte’ die daarbij ontstaat, kan dan weer worden gebruikt om de bouw vrij te stellen van natuurvergunningen. Al met al positief nieuws voor de bouwsector.