Contractondertekening tijdelijke basisschool Hoef & Haag

18 dec 2019 | Nieuwsberichten

Vandaag heeft Jan Snel het contract voor de tijdelijke school Hoef & Haag ondertekend. Volgens een prognose wordt er de komende jaren een piek verwacht van naar schoolgaande kinderen binnen twee dorpen van de gemeente Vijfheerenlanden. Om deze piek op te vangen is er de vraag naar extra onderwijshuisvesting. Jan Snel mag deze mooie klus, in opdracht van gemeente Vijfheerenlanden, uitvoeren.

De school wordt geplaatst op het weiland naast de Mr Vosschool. Het gebouw zal acht lokalen, een speellokaal en vier groepsruimten gaan omvatten. In de meivakantie zullen de scholen verhuizen naar het tijdelijke gebouw. Voor deze tijd moet het gebouw geplaatst en afgewerkt worden.

Met modulaire systeembouw levert Jan Snel niet alleen een antwoord op de vraag naar snelle huisvesting, maar ook een duurzame oplossing. Na gebruik kan de huisvesting elders worden hergebruikt. De units kunnen opnieuw worden ingezet als schoolgebouw of in een andere toepassing. Naast deze flexibiliteit heeft het gebouw een energieprestatiecoëfficiënt van 0,25. Op deze manier levert Jan Snel een bijdrage aan de circulaire economie.