Coronacrisis vraagt om daadkracht en visie voor lange termijn

29 okt 2020 | Nieuwsberichten

Van alle typeringen die experts op de Nederlandse corona-aanpak hebben geplakt, was die van econoom Robin Fransman het meest treffend: een jojo-beleid. Hij bedoelt hiermee dat we in feite van de ene naar de andere lockdown hobbelen, zonder duidelijk toekomstperspectief of langetermijnvisie. We wachten in feite op een vaccin waarvan we niet weten of die er überhaupt komt. Intussen lukt het maar mondjesmaat om de testcapaciteit op te schalen.

Andere landen gaan voortvarender te werk. Daar geen halve maatregelen. De Nieuw-Zeelandse regering besloot al vroeg in de uitbraak om alle grenzen te sluiten, Luxemburg had in augustus al meer coronatesten gedaan dan het land inwoners heeft en China bouwde binnen tien dagen een compleet nieuw ziekenhuis.

Aanpakken in plaats van aanmodderen

Natuurlijk spelen cultuur, geografische ligging, economische structuren en tal van andere zaken een rol bij de bestrijding van het virus, maar in de kern laten deze voorbeelden wel zien wat er mogelijk is als er wordt doorgepakt. Het is belangrijk om groots te durven denken en ook oog te hebben voor de lange termijn. Snel handelen is de enige juiste tactiek.

In een crisis zo omvangrijk als deze staan regeringsleiders er niet alleen voor. Ook het bedrijfsleven heeft hierbij een belangrijke rol te vervullen. Ook wij moeten vanuit onze specialistische kennis nadenken over wat de samenleving nodig heeft en hoe we daar ons steentje aan kunnen bijdragen.

Delta Medical Center

Dat hebben we de afgelopen tijd gedaan. We hebben met vijf andere gerenommeerde bedrijven (Vehold, Siemens Healthineers, Medexs, Dräger en RoosRos) gekeken hoe we kunnen voorkomen dat het snel oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames een onevenredige druk legt op de bestaande zorginfrastructuur. We hebben gekeken naar de uitdagingen op het gebied van de coördinatie en logistiek van patiëntenzorg op landelijk en regionaal niveau. En naar de inzetbaarheid van medisch personeel op de korte en lange termijn.

Hier is het initiatief Delta Medical Center (DMC) uit voortgekomen. Wij zien dat een pandemieziekenhuis de beste manier is om de huidige uitdagingen op te lossen. We kunnen dit ziekenhuis in modulaire vorm in recordtijd bouwen (nu starten betekent in de zomer operationeel), kwalitatieve zorg bieden, de capaciteit indien nodig opschalen en de kosten beperkt houden (naar schatting 2,94 euro per Nederlander per jaar). Lees hier het complete planboek: Delta Medical Center planboek

Het plan is inmiddels volledig uitgewerkt en we zijn met verschillende partijen in gesprek. We hopen dat zij samen met ons groots durven te denken en twaalf maanden of anderhalf jaar vooruit durven te kijken. Nederland snakt immers naar daadkrachtig leiderschap met oog voor de lange termijn, want een jojo-beleid leidt tot meer economische en sociale schade. Dat moet anders, daarom reiken we de hand. Wordt ongetwijfeld vervolgd.