Jan Snel op PROVADA Live: programmering en aanmelden

29 okt 2020 | Nieuwsberichten

Op 3, 4 en 5 november is Jan Snel aanwezig tijdens PROVADA Live! Gedurende deze dagen staat Team Woningbouw voor u klaar voor live chats en digitale afspraken. Daarnaast presenteert Jan Snel vol enthousiasme een inspirerend programma aan online kennissessies. Zien we u daar?

Het programma

 

Sessie 1: Aanjagen en tijdelijk invullen van ontwikkellocaties
Dinsdag 3 november 14.00 – 14.30 uur

Waarom niet innovatief omgaan met ontwikkellocaties? Door lange processen, vergunningen en wijzigingen in bestemmingsplannen blijven ontwikkellocaties vaak lang onbebouwd. Maar waarom geen tijdelijke bestemming geven aan ontwikkellocaties? Tijdelijke oplossingen maken steeds vaker onderdeel uit van gebiedsontwikkeling. Op die manier wordt vastgoed op een duurzame manier ingezet. De focus ligt op een tijdelijk verdienmodel en daarmee kan er worden ingespeeld op de huidige urgentie in de samenleving.

In deze sessie gaan Tom van der Horst (Janssen de Jong) en Hans Oosterhoff (Jan Snel) in op het aanjagen en tijdelijk invullen van ontwikkellocaties. Welke mogelijkheden zijn er om op een andere manier met ontwikkellocaties om te gaan en welke kansen liggen er voor grondeigenaren en ontwikkelaars? U hoort het in deze sessie.

Sprekers:
Hans Oosterhoff, accountmanager Woningbouw Jan Snel
Tom van der Horst, ontwikkelingsmanager Janssen de Jong

 

Sessie 2: Hoe kijken ontwerpers en ontwikkelaars naar de innovaties in de bouwwereld?
Woensdag 4 november 11.00 – 11.30 uur

Ontwerpers staan vaak vooraan bij nieuwe projecten en ontwikkelingen. Zij ‘pushen the boundaries’ maar hoe kijken ze daarbij naar nieuwe innovaties zoals off-site bouwen? Tegelijkertijd vraagt de markt enerzijds om die innovaties (vaak gedreven vanuit prijs, kwaliteit en snelheid) maar is de markt nog erg traditioneel. Hoe gaan zij om met veranderingen en wanneer verwelkomen ze wel of niet de nieuwe generatie van bouwmethoden>

Sprekers:
Bas de Haan, directeur Woningbouw Jan Snel
Max Scherer, OMA
Emile van Tuyl en Maarten ten Duis, Buro Mee

 

Sessie 3: Circulair ontwerpen & innoveren
Donderdag 5 november 13.30-14.00 uur

Circulair Ontwerpen gaat over het gehele proces rondom de realisatie van huisvesting. Denk aan opgave van een gebied tot aan de volgende levensduurcycli van de oplossing. In de beginfase van een project zal dus al nagedacht moet worden over mogelijke hergebruik, waarde-behoud en waarde-creatie. Een mooie uitdaging voor de bouwer en architect samen: van een lineair proces naar een circulair proces.

In deze sessie gaan algemeen directeur en architect Sander Ros, projectleider circulariteit Daan Kosterman en Kia Hosseini in op de mogelijkheden van circulair ontwerpen. Wat komt er bij een circulair ontwerp kijken en welke mogelijkheden zijn er? U hoort het in deze sessie.

Sprekers:
Sander Ros, algemeen directeur en architect RoosRos
Daan Kosterman, projectleider circulariteit Jan Snel
Kia Hosseini, accountmanager Woningbouw Jan Snel

 

Bestel nu uw tickets via https://www.aanmelder.nl/provada