Jan Snel-project SET wint architectuurprijs

03 dec 2020 | Nieuwsberichten

Jan Snel is trots dat wij dit mooie project hebben mogen realiseren. Het is het perfecte voorbeeld dat modulaire bouw op het gebied van van uiterlijk, kwaliteit en architectonische mogelijkheden hoge ogen gooit!

De Arie Keppler Prijs is een architectuurprijs, maar niet zomaar één. Het is een omgevingsprijs voor ruimtelijke kwaliteit in de volle breedte, in de geest van het sociaal-maatschappelijke engagement van Arie Keppler. In het juryrapport wordt over SVP’s SET gezegd: “Dit woongebouw is vormgegeven in de geest van Arie Keppler, warm pleitbezorger van goede woningen voor de laagste inkomensklasse. Deze ingreep – en met name de buitenruimte – overbrugt de verschillen in afkomst, leeftijd en levensstijl. Met SET heeft de wijk een bruisend hart gekregen.”
 
SET is de winnaar van de categorie Sociaal cement. “Sociaal cement gaat over een ruimtelijke ingreep die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van een wijk of gebied. Dat kan een invulling zijn van de openbare ruimte of een gebouw met een brede betekenis voor de buurt. Het zijn ingrepen die ontmoeting stimuleren door ruimte te maken waar mensen elkaar op een ontspannen manier kunnen tegenkomen.” Aldus het juryrapport.  SET is ontworpen in opdracht van de Alliantie en gerealiseerd door Jan Snel.