MVO-rapport 2019 beschikbaar

MVO-rapport 2019 beschikbaar

7 februari 2020 |

Als familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring hechten wij veel belang aan een duurzaam beleid. Jan Snel en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaan dan ook hand in hand. Hierbij richten we ons op de thema’s sustainability, veiligheid en personeel. Drie thema’s die erg belangrijk zijn voor ons.

Afgelopen jaar stonden we oog in oog met de stikstofcrisis en het groeiende woningtekort. Helaas werd duidelijk dat de traditionele bouw niet langer volledig in de vraag naar woningen kan voorzien. Via de modulaire bouw willen we een steentje bijdragen aan het nijpende tekort. Door flexibel te bouwen kunnen we snel voorzien in veranderende eisen en behoeftes en beperken we onze uitstoot .

Modulaire bouw is bovendien een duurzame oplossing. We geloven in een wereld zonder verspilling. Dat betekent dat al onze producten, materialen en grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden hergebruikt. Zo realiseren we meerwaarde voor projecten en de wereld om ons heen. Circulaire bouw is daarmee een mooie belofte voor de toekomst.

Naast de bouwcrisis en circulariteit, staat ook veiligheid altijd hoog op de agenda. Veiligheid op de bouwplaats gaat bij Jan Snel voor alles. We voldoen daarom aan alle benodigde (veiligheids-)certificeringen en investeren in innovatieve oplossingen. Zo introduceerden we dit jaar explosievrije modules voor werk op risicovolle locaties en wonnen we een gouden bouwsteen voor onze Safety Units. Tot slot betekent MVO voor ons ook goed werkgeverschap en zelfreflectie. In dit MVO verslag staan we daarom stil bij al deze zaken.

Het volledige verslag is te lezen in het Nederlands of Engels.