Jan Snel

CO2 Prestatieladder

Jan Snel heeft het onderwerp duurzaamheid hoog op de agenda staan. We bouwen dan ook zo veel mogelijk circulair. Circulair bouwen betekent dat alle producten, materialen en grondstoffen telkens kunnen worden hergebruikt. Wij gaan op weg naar een wereld zonder verspilling. Bij deze duurzame ambities hoort ook het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

CO2 prestatieladder

Het terugdringen van CO2-emissies zien wij als een van onze belangrijkste doelen. Daarom laat Jan Snel zich certificeren conform de CO2 Prestatieladder van SKAO, een onafhankelijke keuringsinstantie. Deze methodiek maakt ons energieverbruik en de emissie-uitstoot inzichtelijk. Daarbij is niet alleen oog voor de eigen bedrijfsvoering. Ook de impact bij toeleveranciers en klanten wordt beoordeeld, net als onze maatschappelijke inspanningen.

Via onderstaande buttons vindt u het certificaat en het document dat ten grondslag ligt aan de beoordeling door SKAO. Deze geven ook inzicht in de voortgang van onze inspanningen en behaalde doelen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.
Heeft u een vraag of opmerking? Neem met ons contact op!

Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Bel ons dan of vul het contactformulier in. We nemen direct contact met u op.