Jan Snel

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen betekent dat alle producten, materialen en grondstoffen telkens kunnen worden hergebruikt. Hierdoor blijft hun waarde zo veel mogelijk behouden. Dit noemen we de gesloten kringloop. Bij het gebruik van materialen wordt niet alleen naar herbestemming en hergebruik gekeken, maar ook naar de afkomst. Jan Snel wil namelijk inzichtelijk maken wat de milieu-impact (onder meer CO2-uitstoot en afvalverwerking) van een product is, van de wieg tot het graf.

Waarom bouwen we circulair?

Jan Snel gelooft in een schone wereld


Er is werk aan de winkel voor de bouwsector. De manier van bouwen moet drastisch op de schop om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Duurzame, schone en innovatieve bouw wordt de standaard. Niet slopen, maar demonteren. Niet verspillen, maar hergebruiken. Bij Jan Snel geloven we in een schone wereld. Dat is niet zomaar een loze kreet, maar een visie voor de toekomst. Ons circulair bouwproces vloeit voort uit die visie.


Circulaire ambities

De bouw- en vastgoedsector in Nederland is grootgebruiker wat betreft het verbruik van primaire grondstoffen. Daarnaast is de sector verantwoordelijk voor maar liefst 50 procent van de CO2-uitstoot en 45 procent van de afvalproductie. Jan Snel wil deze percentages drastisch omlaag brengen en heeft daarom de ambitie uitgesproken om binnen enkele jaren volledig circulair te produceren en te bouwen.

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Zo streeft het kabinet naar een volledig circulaire economie in 2050. Jan Snel wil echter nu al toewerken naar een zero waste-afvalbeleid door alle materialen op een hoogwaardige manier opnieuw in te zetten en zo in de nabije toekomst 100 procent circulair te produceren.

Dit streven draagt bij aan een duurzame toekomst voor zowel de economie als het milieu. Daarnaast behouden de materialen hun waarde omdat ze in de toekomst opnieuw kunnen worden ingezet, wat financieel aantrekkelijk is. Bovendien is het voor de gebruikers van onze huisvestingsoplossingen een fijn idee dat er bij de bouw rekening is gehouden met het milieu. Zo wordt er bij Jan Snel uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerd hout.

Bij het ontwerp van modulaire bouw wordt al rekening gehouden met de herbruikbaarheid van producten. Jan Snel produceert modules (de standaardmaat is 3 bij 6 meter) die op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Om een ruimte groter of juist kleiner te maken worden wanden verplaatst.

De modules zijn eenvoudig af te breken en op een andere locatie op te bouwen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk dat modulaire bouw altijd aan de vraag van de maatschappij kan voldoen. Studentenwoningen worden eenvoudig omgezet in seniorenwoningen en een kantoorpand in Amsterdam kan binnen no-time worden omgeturnd tot een school in Rotterdam. De demontabele constructies en materialen blijven inzetbaar waardoor er weinig tot geen restafval overblijft wanneer een pand om uiteenlopende redenen niet meer voldoet.

Het hergebruiken van onze modules levert al forse duurzaamheidswinst op maar daarmee zijn we er nog niet. Jan Snel heeft de ambitie uitgesproken om in de nabije toekomst via een volledig gesloten kringloop te bouwen. Om dit voor elkaar te krijgen werken we bij Jan Snel met een revolutionair platform: EcoChain. Via dit platform toetst Jan Snel alle fases van het productieproces op onder meer CO2-uitstoot en afvalverwerking. Hiermee hoopt Jan Snel bedrijven te stimuleren om binnen hun gehele productieketen circulariteit na te streven.

Slimmer, sneller en schoner

De voordelen van circulair bouwen

Als we het over circulair hebben, dan bedoelen we dat bouwmaterialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Van grondstof tot complete modules. De voordelen van circulair bouwen zijn eindeloos. We lichten er een aantal uit:

  • Leent zich perfect voor hergebruik
  • Materialen behouden hun waarde
  • Modules eenvoudig af te breken en weer op te bouwen
  • 50% CO2-reductie vergeleken met traditionele bouw
  • Bouwproces 30 tot 50% sneller


De schonere toekomst is circulair

De uitdaging is om in elke stap van het bouwproces waarde te creëren. Als bouwbedrijf zijn we zelf verantwoordelijk voor de keuzes die we op het gebied van duurzaamheid maken. Daarom blijven we duurzame grondstoffen en producten hergebruiken en bouwen we energiezuinig. Zo behouden we waarde én creëren we meerwaarde voor elk project, elke opdrachtgever en de wereld om ons heen. Door de gehele vastgoedsector mee te krijgen in onze duurzaamheidsinspanningen kunnen we de verdere benodigde stappen zetten om een duurzame toekomst te bouwen.

Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag of opmerking? Bel ons gerust of vul het contactformulier in.
We nemen dan direct contact met u op.