Veiligheid

Veiligheid voorop

Bij Jan Snel staat veiligheid altijd voorop. Daarmee bedoelen we jouw eigen veiligheid, maar ook het in de gaten houden van de veiligheid van anderen. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wij bouwen alleen snel als dat ook veilig kan

Werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Dat is de realiteit. Bewust omgaan met de risico’s op een bouwplaats vraagt om een structurele aanpak. Wij dragen zorg voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden rond alle werkzaamheden op de projecten en werkplekken. En natuurlijk zorgen we voor een adequate naleving van alle reglementen en veiligheids-, arbeids- en milieu-eisen zoals geïnventariseerd in het VGM-plan van elk project.

Daaruit blijkt wat de gevaren zijn en welke maatregelen nodig zijn om risico’s uit te sluiten. Het lijkt allemaal voor de hand te liggen, maar vraagt wel degelijk om een doordachte planning. We willen de bouwplaats zó inrichten dat het werk van het begin tot het eind veilig blijft. Dat vereist kennis, inzicht en gewoon heel veel ervaring. Zoals gezegd, veiligheid zit tussen de oren, óók bij het projectmanagement.

veilige werkomgeving in de bouw

Werken volgens VCA-normen

Het spreekt voor zich dat al onze uitvoerende bedrijfsonderdelen VCA-gecertificeerd zijn. Daarnaast zijn we ook FPAL-supplier en ISO-gecertificeerd. Wij hanteren een strikt beleid rond het signaleren en melden van onveilige situaties, risicovolle handelingen en (bijna)ongelukken. Doordat we er steeds meer nadruk op leggen, stijgt het aantal meldingen terwijl de veiligheid toeneemt. We krijgen steeds beter inzicht in de risico’s. Een prima ontwikkeling.

LeanBMS bedrijfsmanagementsysteem (QHSE)

Alle incidenten op het gebied van onveiligheid worden geregistreerd in het LeanBMS bedrijfsmanagementsysteem (QHSE), waardoor alle verantwoordelijken automatisch direct op de hoogte zijn. De medewerkers zien dat er iets met hun meldingen gebeurt en gaan er ook naar handelen.

Safety at work

Veiligheid op en rond de werkplaats is een zeer belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden bij Jan Snel. Daarom willen we onze werknemers bewust blijven maken van onze veiligheidsregels die gelden voor het betreden van het terrein en het werken in de fabriek en op projectlocaties. Deze zijn terug te vinden in de nieuwe veiligheidsvoorschriften en zijn ook als animatie beschikbaar.

De film is ook beschikbaar in het Engels, Duits, Pools en Roemeens, zodat onze buitenlandse uitzendkrachten ook in hun eigen taal op de hoogte gesteld kunnen worden.

Jan Snel staat voor Samen Veilig. Dit betekent je eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van anderen in de gaten houden. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

twee werknemers in de bouw binnen een veilige werkomgeving
Specialist staat u graag te woord

“Wij plaatsen huisvesting van hoogwaardige kwaliteit voor de industriële sector conform de lokale eisen met veiligheid voorop’

Marcel Langendoen, Accountmanager Industrie
Neem contact op
Marcel staat u graag te woord

Concrete acties binnen Jan Snel

Om de veiligheid verder te simuleren, nemen wij uiteenlopende concrete maatregelen. Zo organiseren we zogenaamde toolboxmeetings met het personeel, waarbij we een veiligheidsaspect uit de dagelijkse praktijk belichten. Ook hebben we een KAM-coördinator in dienst die de risicobeheersing op de projecten coördineert en ook in het veld controles uitvoert. En natuurlijk nemen ook het management en de direct leidinggevenden hun verantwoordelijkheid op dit gebied met periodieke werkplekinspecties en observatierondes. Aan de hand van een checklijst wordt er geïnspecteerd op veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de technische veiligheid, maar ook naar het menselijke (veiligheids)gedrag zoals het naleven van voorschriften en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien voeren de medewerkers zelf een LMRA-check uit vóór de start van de werkzaamheden op een project.

Veiligheidsbewuste teams

Wij zorgen voor veilige werkomstandigheden door risico’s weg te nemen, onze werkmethodes aan te passen, heldere werk- en veiligheidsinstructies op te stellen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd en goed onderhouden gereedschap beschikbaar te stellen. Vervolgens bewaken we dat iedereen hier op de juiste manier mee omgaat. Dat vergt een risicobewuste mentaliteit én een sfeer waarin kritiek leveren mag. Iedereen moet elkaar kunnen aanspreken op risicovol gedrag. Op de bouwplaats én op kantoor. Dus de medewerker die een opdrachtgever of onderaannemer zonder de voorgeschreven PBM toegang weigert, krijgt geen kritiek maar een compliment.

Wij houden elkaar veilig

Bij Jan Snel besteden we veel energie aan het instrueren, voorlichten en motiveren van onze medewerkers op het gebied van veilig werken. We blijven er in de praktijk op hameren en accepteren geen short cuts. Snel presteert veilig. Punt. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ontdek hoe we u kunnen helpen. Neem contact op.

  • Voor al uw vragen over onze huisvestingsoplossingen
  • Snel contact met een van onze specialisten
  • Vul het contactformulier in of bel ons direct
Neem contact op
Marcel staat u graag te woord
Specialist staat u graag te woord
Marcel Langendoen Accountmanager Industrie