De toekomst van zorgvastgoed is flexibel

De toekomst van zorgvastgoed is flexibel

19 mrt 2021 | Nieuwsbericht

Op woensdag 17 maart waren Jan Snel en Medexs aanwezig als sprekers op het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres. Dit online event stond in het teken van flexibiliteit in zorg en vastgoed. Jorrit Janmaat en Jos Lans spraken namens Jan Snel en Medexs over hoe flexibiliteit noodzaak is geworden en hoe modulaire bouw daarop het antwoord biedt.

Veranderende vraag

De vraag van de zorg op het gebied van vastgoed is de afgelopen tijd, en dan met name het afgelopen jaar, sterk veranderd. Waar eerst uitdagingen als leegstand en de zorgverplaatsting naar thuis de boventoon voerden, is het nu vooral flexibiliteit waar vraag naar is. Voornamelijk van de hoogtechnologische ruimten van een ziekenhuis wordt flexibiliteit gevraagd. De hotelkamerfunctie van een ziekenhuis is prima in te richten in de bestaande ruimten, maar de hotfloorruimtes zoals operatiekamers en CSA’s zijn meer aan verandering onderhevig. De apparatuur en installaties van deze ruimtes worden steeds eerder vervangen, de technologische levensduur wordt daarmee steeds korter. Dat vraagt om ruimte die mee kan groeien en zich makkelijk aan kan passen aan de behoeften binnen de zorg.

Die veranderende vraag komt voort uit een aantal trends binnen de medische sector. Zo wordt de druk op de zorg groter door vergrijzing, is er een groot tekort aan intramurale zorg en verplaatsen veel niet-complexe chirurgische ingrepen naar gespecialiseerde klinieken buiten het reguliere ziekenhuis. De gebouwen waarin zorginstellingen gevestigd zijn, lopen vaak achter op het gebied van duurzaamheid en energie. Ondanks deze trends blijven de investeringen in het zorgvastgoed achter. Dat is grotendeels te verklaren door de coronapandemie. Toch laten onderzoeken zien dat er flinke groei in zorgvastgoed verwacht wordt. Laten we die kans aangrijpen om de tekorten en uitdagingen op een flexibele manier aan te pakken.

Flexibele oplossing

Modulaire bouw biedt hiervoor de oplossing, of het nu om een permanente of tijdelijke oplossing gaat. Door te bouwen in modules is op- en afschalen heel eenvoudig. Dat maakt een gebouw levensloopbestendig, want wie kan er nu 30 jaar vooruitplannen? Een modulair gebouw heeft de mogelijkheid om mee te groeien met de behoeften van dat moment. Modulaire bouw is geïndustrialiseerde bouw; 80% van de bouw vindt plaats in de fabriek. Het gaat om complete modules die we op de projectlocatie monteren tot één gebouw. Hierdoor is de overlast op locatie minimaal en kan de betreffende afdeling onverhinderd blijven functioneren tot de nieuwe huisvesting gereed is.

Door een kortere ontwerpfase kunnen we eerder met de bouw beginnen en de afbouwtijd op locatie tot een minimum beperken. Tijdens de grondwerkzaamheden op locatie, wordt in de fabriek uw huisvesting al gebouwd. Daardoor zijn Jan Snel en Medexs in staat een tijdwinst van 30 tot 50 procent te realiseren. En nog een belangrijk voordeel; door circulair te bouwen en het aantal (vervoers)bewegingen van en naar de projectlocatie te minimaliseren, stoten we de helft minder CO2 uit dan traditionele bouwbedrijven.

Jan Snel en Medexs vormen samen een sterk kenniscentrum binnen de wereld van zorgvastgoed. Zo hebben opdrachtgevers één aanspreekpunt en expert voor het gehele traject; van aanbesteding en vergunningen tot installaties en service. Jan Snel en Medexs leveren uw zorghuisvesting indien gewenst turn-key op. Wij zijn klaar voor verandering en flexibiliteit!

Persoonlijk contact met onze specialist?

Jeroen Verkleij