World Recycling Day: op weg naar een wereld zonder verspilling

World Recycling Day: op weg naar een wereld zonder verspilling

11 jan 2021 | Nieuwsbericht

Vandaag is het World Recycling Day. Een onderwerp dat perfect aansluit bij de doelstellingen, missie en visie van Jan Snel. Bij Jan Snel geloven we in een toekomst zonder afval en streven we naar een volledig circulaire productie. Elke dag werken we met het hele bedrijf hard aan deze doelstellingen. De resultaten mogen er dan ook zeker zijn.

Jan Snel en Circulariteit

Circulair bouwen betekent dat alle producten, materialen en grondstoffen telkens kunnen worden hergebruikt. Hierdoor blijft hun waarde zo veel mogelijk behouden. Bij het gebruik van materialen wordt niet alleen naar herbestemming en hergebruik gekeken, maar ook naar de afkomst. Het hergebruiken van onze modules levert al forse duurzaamheidswinst op maar daarmee zijn we er nog niet. Daarom werken we bij Jan Snel met een revolutionair platform: EcoChain. Via dit platform toetst Jan Snel alle fases van het productieproces op onder meer CO2-uitstoot en afvalverwerking. Hiermee hebben we ons recyclepercentage de afgelopen jaren al flink verbeterd!

Recyclepercentages van de afgelopen jaren:
2017 – 67 %
2018 – 70 %
2019 – 72,5 %
2020 – 81 %

 

Jan Snel Transport

Met een vloot van 43 voertuigen verzorgt Jan Snel Transport het volledige logistieke proces voor een grote groep toonaangevende en innovatieve recyclingbedrijven over de hele wereld. Tevens heeft Jan Snel Transport een intermodaal concept ontwikkeld waar gebruikmakend van alle maten containers er een oplossing is voor het verschepen van goederen. Niet alleen over de weg, maar ook over het water en het spoor. Op die manier reduceren we de CO2-uitstoot van de logistieke bewegingen en leveren we een bijdrage aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Persoonlijk contact met onze specialist?

Lars van Zandwijk