Jan Snel behaalt niveau 5 van CO2-Prestatieladder

Jan Snel behaalt niveau 5 van CO2-Prestatieladder

15 jul 2022 | Nieuwsbericht

Daiwa House Modular Europe Jan Snel heeft het onderwerp duurzaamheid hoog op de agenda staan. Op dit moment steven we af op een opwarming van de aarde van boven de 1,5 graad. Dit is in strijd met het Parijs akkoord van 2015. Deze opwarming heeft grote gevolgen voor mens en milieu.

We zetten ons volledig in om onze producten en processen te verduurzamen en andere bedrijven te inspireren om ook te verduurzamen. Met elkaar gaan we de strijd aan om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Hiervoor is de eerste en belangrijkste stap inzicht krijgen in de uitstoot van het bedrijf. Daiwa house Modular Europe Jan in 2020 gekozen om zich te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Binnen 3 maanden zijn we doorgestroomd naar niveau 4. 11 juli 2022 zijn we gecertificeerd voor niveau 5! Het hoogste niveau binnen de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is een certificering van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Met de methodiek van het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 hebben wij onze emissie-uitstoot inzichtelijk gemaakt. De emissies zijn gebaseerd op de Scope’s het Greenhouse Gas Protocol:

  • Scope 1: directe uitstoot zoals gas, diesel, benzine;
  • Scope 2: indirecte uitstoot zoals elektriciteit, vliegen;
  • Scope 3: indirecte uitstoot van materiele emissies en afval.

Daarbij hebben we niet alleen oog voor de eigen bedrijfsvoering. Ook de impact bij toeleveranciers en klanten wordt beoordeeld, net als onze maatschappelijke inspanningen. We moedigen ieder bedrijf aan om zich te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder om meer inzicht te krijgen in haar CO2-Voetafdruk. Alleen door te begrijpen waar de CO2-voetafdruk plaats kunnen we stappen zetten voor een betere wereld.

Via deze link vindt u het certificaat en het document dat ten grondslag ligt aan de beoordeling door SKAO. Deze geven ook inzicht in de voortgang van onze inspanningen en behaalde doelen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Persoonlijk contact met onze specialist?

Lars van Zandwijk